room type

รูปแบบห้องประชุม

gallery (33)gallery (33)
ห้องประชุม
Hypark
อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 1,000 บาท
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ 20-25 ท่าน
gallery (8)gallery (8)
ห้องประชุม
Mayfair
อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 1,000 บาท
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ 4-5 ท่าน
gallery (21)gallery (21)
ห้องประชุม
Angle
อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 600 บาท
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ 6-8 ท่าน
gallery (25)gallery (25)
ห้องประชุม
Holborn
อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 350 บาท
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ 4-6 ท่าน
gallery (11)gallery (11)
ห้องประชุม
Euston
อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 350 บาท
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ 4-6 ท่าน
gallery (33)gallery (33)
ห้องประชุม Hypark
อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 1,000 บาท
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ 20-25 ท่าน
gallery (8)gallery (8)
ห้องประชุม Mayfair
อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 1,000 บาท
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ 4-5 ท่าน
gallery (21)gallery (21)
ห้องประชุม Angle
อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 600 บาท
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ 6-8 ท่าน
gallery (25)gallery (25)
ห้องประชุม Holborn
อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 350 บาท
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ 4-6 ท่าน
gallery (11)gallery (11)
ห้องประชุม Euston
อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 350 บาท
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ 4-6 ท่าน

facility

สิ่งอำนวย
ความสะดวก

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน โซนคาเฟ่มีมุมถ่ายรูปเยอะ มุมพักผ่อน นั่งชิลล์ นั่งเล่น และที่สำคัญ wifi ฟรี ที่เร็ว แรง สุดจัดในย่านเมืองทอง

Wi-Fi ฟรี

ทั้งภายในบริเวณห้องสัมมนาและในสวน

โปรเจ็กเตอร์ LCD

ที่มีหน้าจอ 150 นิ้ว

6 ห้องประชุม

มีห้องประชุมให้เลือกจอง
ถึง 6 รูปแบบห้องประชุม

Cafe & Bar

มีคาเฟ่ทั้งขนมและเค้ก รวมถึง
โซน bar เพื่อสังสรรค์

โซน Outdoor

สวนด้านหน้าจัดเบรคหรือรับประทาน
อาหารกลางวันได้ วิวทะเลสาบ

ระบบเสียง Mix amp

ระบบเสียง Mix amp
และไมโครโฟนไร้สาย

ที่จอดรถ

มีที่จอดรถมากมายพร้อมให้บริการ

gallery (33)gallery (33)
gallery (32)gallery (32)
gallery (28)gallery (28)
gallery (35)gallery (35)
gallery (31)gallery (31)
gallery (34)gallery (34)

TYPE 2

ห้องประชุม
Hypark

อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 1,000 บาท
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ 20-25 ท่าน
คุณสมบัติและสิ่งอำนวยความสะดวก
gallery (7)gallery (7)
gallery (8)gallery (8)
gallery (6)gallery (6)
gallery (5)gallery (5)

TYPE 3

ห้องประชุม
Mayfair

อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 1,000 บาท
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ 4-5 ท่าน
คุณสมบัติและสิ่งอำนวยความสะดวก
gallery (20)gallery (20)
gallery (21)gallery (21)
gallery (19)gallery (19)

TYPE 4

ห้องประชุม
Angle

อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 600 บาท
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ 6-8 ท่าน
คุณสมบัติและสิ่งอำนวยความสะดวก
gallery (23)gallery (23)
gallery (24)gallery (24)
gallery (27)gallery (27)
gallery (26)gallery (26)
gallery (25)gallery (25)

TYPE 5

ห้องประชุม
Holborn

อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 350 บาท
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ 4-6 ท่าน
คุณสมบัติและสิ่งอำนวยความสะดวก
gallery (9)gallery (9)
gallery (10)gallery (10)
gallery (11)gallery (11)
gallery (12)gallery (12)

TYPE 6

ห้องประชุม
Euston

อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 350 บาท
รับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ 4-6 ท่าน
คุณสมบัติและสิ่งอำนวยความสะดวก

Rental place

เช่าสถานที่